Władysław Raczkiewicz
August Zaleski
Stanisław Ostrowski
Edward Raczyński
Kazimierz Sabbat
Ryszard Kaczorowski
KV kampanii Misja: Wolna Polska

O kampanii

Celem kampanii „Misja: Wolna Polska” jest przywrócenie pamięci o Prezydentach RP na uchodźstwie – ludziach, których zawirowania II wojny światowej, a później sytuacja po wojnie zmusiła do opuszczenia kraju i walki poza granicami o niepodległą i demokratyczną Ojczyznę. Rola i znaczenie Prezydentów RP na uchodźstwie – którzy działali i zmarli na emigracji, a następnie zostali pochowani poza granicami kraju zasługuje na symboliczne upamiętnienie w wolnej Polsce i w pamięci Polaków.

Poznaj historie Prezydentów

Aktualności

Ogłaszamy wyniki konkursu „Rzeczpospolita Polska: droga do wolności”!

07.12.2023

30 listopada zakończył się konkurs organizowany w ramach kampanii Misja: Wolna Polska. Spłynęło blisko 60 zgłoszeń z różnych części świata m.in. z Ukrainy, Litwy, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA. Uczestnicy sięgali po różne techniki plastyczne i komputerowe, wykazując się ogromną kreatywnością i zaangażowaniem. Wybór zwycięzców nie był łatwy. Oceniana była zgodność pracy z tematem konkursu, kreatywność, estetyka i wartość edukacyjna.

Czytaj więcej
Polscy oficerowie po długiej tułaczce wracają do domu

05.12.2023

6 grudnia 2023 r. na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach spoczną doczesne szczątki dwóch wybitnych polskich oficerów z czasów II Rzeczypospolitej. Będą to legendarny obrońca Tobruku generał Stanisław Kopański oraz aktywny działacz polskiej emigracji podpułkownik Stefan Eichler. Uroczystość będzie miała charakter państwowy.

Czytaj więcej
Webinar „Polska poza Polską” 

01.12.2023

23 listopada na profilu „Misja: Wolna Polska” odbył się drugi webinar dla nauczycieli ze szkół polonijnych.

Czytaj więcej
Nowa zakładka z grami historycznymi

20.11.2023

W ramach kampanii „Misja: Wolna Polska” powstała specjalna zakładka z grami edukacyjnymi nawiązującymi do historii Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. 

Czytaj więcej

Edukacja

Prezydenci RP na uchodzstwie
Poznaj historię Prezydentów RP na uchodźstwie

19 lipca 1989 roku Ryszard Kaczorowski został zaprzysiężony na urząd Prezydenta RP na uchodźstwie – był ostatnim, który pełnił tę funkcję. Od września 1939 r. do grudnia 1990 r. urząd ten sprawowało sześciu mężów stanu. Kim byli ludzie, których życie to przykład wierności i oddania Ojczyźnie, ludzie którzy tak kochali swój kraj, że że nigdy nie zaprzestali starań o jego wyzwolenie spod sowieckiej okupacji?

Czytaj więcej
Rząd RP na uchodzstwie
Poznaj historię Rządu RP na uchodźstwie

Zapewnienie prawno-międzynarodowej ciągłości państwa polskiego – to główny cel Rządu RP na uchodźstwie, który działał w latach 1939-1990. Polski rząd emigracyjny był swego rodzaju fenomenem okresu II wojny światowej. Traktowany jest jako legalna kontynuacja władzy II Rzeczypospolitej. Przyczynił się m.in. do powstania Związku Walki Zbrojnej, który później przeobraził się w Armię Krajową. Jakie były okoliczności jego powstania? Kim byli ludzie, którzy tworzyli „Polskę poza Polską” i jakie były ich cele?

Czytaj więcej
Grafika konkursowa
Konkurs

W ramach kampanii odbywa się konkurs pod hasłem „Rzeczpospolita Polska na uchodźstwie: droga do wolności”. Skierowany jest do uczniów polskich szkół za granicą. Zadanie polega na stworzeniu plakatu nawiązującego do tematyki kampanii „Misja: Wolna Polska”.

Czytaj więcej
Materiały edukacyjne
Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne stanowią dodatkową pomoc dla nauczycieli i uczniów. Do pobrania m.in. scenariusze lekcji, infografiki, historyczne zdjęcia i materiały źródłowe.

Czytaj więcej

Mauzoleum i Izba Pamięci

Mauzoleum
Prezydenci RP na uchodźstwie wracają do Ojczyzny

Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski – to trzej Prezydenci RP na uchodźstwie, których szczątki zostaną sprowadzone do kraju. Uroczysty pochówek Prezydentów na ojczystej ziemi będzie symbolicznym zwieńczeniem historii ich życia i pracy na rzecz niepodległej i demokratycznej Polski.

Czytaj więcej
Izba pamięci
Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie i Izba Pamięci – Ojczyzna jest im to winna

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie powstaje Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie oraz Izba Pamięci. Miejsca te będą symbolicznym uhonorowaniem bohaterów, którzy po wojnie gwarantowali ciągłość polskiego państwa. Dzięki Izbie Pamięci kolejne pokolenia Polaków będą mogły poznać historię ludzi, którzy w wyjątkowym okresie Rzeczypospolitej z honorem pełnili funkcje Prezydenta RP.

Czytaj więcej
Biuro prasowe i materiały dla mediow

Biuro prasowe

Zapraszamy do biura prasowego po informacje prasowe, materiały pogłębione i materiały graficzne. W przypadku zapytań indywidualnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czytaj więcej